1. De actie ‘Maak je werkgerelateerde dromen waar’ is uitgeschreven door Lindenhaeghe Opleidingen B.V. gevestigd te Bilthoven.
 2. De actie loopt van maandag 21 januari 8.00 uur tot en met zondag 17 februari 0.00 uur. In deze periode kunnen deelnemers hun werkgerelateerde droom via het formulier op de actiepagina www.winactielindenhaeghe.nl
 3. De trekking is op maandag 18 februari. Alle deelnemers ontvangen per e-mail in de week van 18 februari tot en met 24 februari per e-mail bericht over deze uitslag.
 4. De winnaars van de hoofdprijs ontvangen niet alleen een e-mail, maar worden ook gebeld door onze opleidingsmanager. In overleg met haar wordt bepaald welke training het beste aansluit bij de werkgerelateerde droom. Als de desbetreffende persoon niet bereikbaar is, dan ontvangt hij of zij een e-mail met daarin de gegevens om zelf contact op te nemen.
 5. De winnaars van de tweede prijs, het boek, krijgen deze opgestuurd. Zij ontvangen een e-mail waarin hen wordt gevraagd wat hun adres is en daarna krijgen ze het boek zo snel mogelijk opgestuurd.
 6. Deelname aan deze actie is gratis.
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 8. Lindenhaeghe Opleidingen B.V. selecteert de winnaars. De 2 allerleukste inzendingen winnen de hoofdprijs. Deze bestaat uit gratis deelname aan één van onze trainingen en een coachingsgesprek met één van onze trainers. De daarop volgende 5 leukste inzendingen winnen de tweede prijs, een door Lindenhaeghe Opleidingen B.V. geselecteerd boek.
 9. Alle winnaars (hoofdprijs en tweede prijs) worden na afloop bekend gemaakt via onze website. De winnaars van het boek (tweede prijs) met volledige naam (voornaam en achternaam), maar zonder werkgerelateerde droom. De winnaars van de hoofdprijs mét werkgerelateerde droom, maar hierbij is wel de mogelijkheid dat dit gedeeltelijk anoniem gebeurt (alleen voornaam en woonplaats).
 10. De winnaars van de hoofdprijs gaan ermee akkoord om een aantal maanden na het winnen van de prijs hun medewerking te verlenen aan een artikel met als onderwerp: hoe gaat het nu met? Dit artikel kan op verzoek gedeeltelijk anoniem gepubliceerd worden, dus alleen met voornaam, woonplaats en werkgerelateerde droom.
 11. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Lindenhaeghe Opleidingen B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand voor het doel van deze actie. Wij respecteren de privacy van de deelnemers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zie ons privacybeleid.
 12. De gewonnen trainingen worden voor 1 januari 2020 geboekt en gevolgd.
 13. Ook het coachingsgesprek met de trainer vindt plaats voor 1 januari 2020.
 14. Als het niet mogelijk is om de training voor 1 januari 2020 te volgen, bijvoorbeeld omdat de training niet doorgaat, wordt er een alternatieve prijs aangeboden. Dit geldt alleen bij tekortkoming van Lindenhaeghe Opleidingen B.V. Deze alternatieve prijs is een privétraining van de trainer op locatie (2 dagdelen, van 9.30 – 17.00 uur met pauze). Dit gebeurt in overleg met Lindenhaeghe Opleidingen B.V. en de prijswinnaar.
 15. Als het niet mogelijk is om het gesprek met de opleidingsmanager en het coachingsgesprek met de trainer plaats te laten vinden voor 1 januari 2020, dan vervalt het recht daarop.
 16. Het gesprek met de opleidingsmanager heeft als doel de juiste training voor de deelnemer te vinden op basis van de werkgerelateerde droom die de deelnemers heeft ingezonden. Het gesprek vindt telefonisch plaats en duurt maximaal 1,5 uur.
 17. Het coachingsgesprek met de trainer vindt plaats een maand na afsluiting van de training en heeft als doel borging van het geleerde. Het gesprek kan plaatsvinden telefonisch of op de werklocatie van de trainer, in overleg met de trainer.
 18. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 19. De prijs is persoonsgebonden, en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 20. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lindenhaeghe Opleidingen B.V. gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 21. Lindenhaeghe Opleidingen B.V. is niet verantwoordelijk voor het al dan niet behalen van gewenste resultaten.
 22. Door mee te doen met deze actie gaan deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.
 23. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 15 jaar of ouder zijn. Deelname aan de winactie is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de winactie. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de winactie. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult
 24. Lindenhaeghe Opleidingen B.V. is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Lindenhaeghe Opleidingen B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 25. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met marketing@lindenhaeghe.nl.